logo

Rumah Web

Muallimin

Rumah Web

Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Sistem Akademik

13

Sistem Android

9

Sistem Asrama

6

Sistem Bimbingan Konseling

3

Sistem Internal

13

Sistem Kader

5

Sistem PPDB

4

TOTAL SISTEM

53

Sistem Web Muallimin

Today 23/12/2019

Sistem Kader

sia.kader

Sistem Akademik Kader

Dev By Zerotion
Sistem Akademik

sig

Sistem Guru

Dev By Zerotion
Sistem Asrama

kis.asrama

Kehidupan Islami

Dev By Zerotion
Sistem Asrama

sip.asrama

Presensi Asrama

Dev By Zerotion
Sistem PPDB

sin

Nilai PPDB

Dev By Zerotion
Sistem Akademik

kelas

Ruang Kelas

Dev By Zerotion
Sistem Akademik

siswa

Ruang Siswa

Dev By Zerotion
Sistem Kader

sira

Sistem Buku Ramadhan

Dev By Zerotion
Sistem Akademik

sir

Sistem Rapot

Dev By Zerotion

Web Muallimin

Categories